Het Kinderrechtenverdrag

Kinderrechten staan in het verdrag voor de Rechten van het kind. Dit verdrag is bedacht door de Verenigde Naties (VN). De VN is een organisatie die in 1945 is opgericht. Bijna alle landen zijn lid van de VN.

Het kinderrechtenverdrag verscheen op 20 november 1989. Inmiddels hebben 195 landen het verdrag ondertekend. Dat zijn bijna alle landen van de wereld. Op één na: Amerika

Er staan veel verschillende soorten rechten in het kinderrechtenverdrag. Het verdrag bevat maar liefst 54 regels.

Denk aan het recht op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te leven en tijd om te spelen. Dit noemen we de voorzieningenrechten. Er staan ook beschermingsrechten in: het recht op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Het Kinderrechtenverdrag bevat ook zogenaamde participatierechten: het recht van kinderen om gehoord te worden in zaken die hen aangaan, het recht op vrije meningsuiting, op vrijheid van geweten, gedachten en godsdienst en het recht op toegang tot informatie uit verschillende bronnen.
Eigenlijk zijn wel zo'n beetje alle terreinen van een kinderleven vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag.

Landen die het verdrag hebben ondertekend, beloven dat ze zich aan alle regels houden. De VN controleert of ze dat ook echt doen. Elke 5 jaar moeten landen laten weten wat ze hebben gedaan voor de kinderrechten.

Toch houden veel landen zich niet aan hun belofte. Er is nog veel mis met kinderrechten in de wereld, ook  in Nederland.

Op de website www.kinderrechten.nl staan alle 54 kinderrechten op een rij.